Menu strony Strona główna Śladów
   
Ślady > Prenumerata

roczna (6 numerów) - 30 zł
półroczna (3 numery) - 15 zł

Zamówienia można składać: slady.zamowienia@gmail.com
Wpłat prosimy dokonywać prrzelewem na rachunek bankowy

Numer rachunku bankowego:
Nr konta: 45 1750 0012 0000 0000 2193 1478
Raiffeisen Bank Polska S.A.

Stowarzyszenie "Ślady Obecności",
ul. św. Antoniego 34
50-073 Wrocław

Polska strona Ruchu CL   |   Kontakt z redakcją