Menu strony Strona główna Śladów
   
Ślady > Redakcja
Międzynarodowe Pismo
Ruchu Comunione e Liberazione
- Komunia i Wyzwolenie

Zespół redakcyjny:
Monika Wójcik-Cifoletti
Gabriela Cyrys
Paweł Doś

Stale współpracują:
Marco Cifoletti
Anna Engel
Kinga Kawińska-Wierzba
Agnieszka Kazun
ks. Jerzy Krawczyk
ks. Waldemar Przyklenk
ks. Joachim Waloszek
Karolina Zając

Wydawca:
Stowarzyszenie "Ślady Obecności"
ul. św. Antoniego 34
50-073 Wrocław

DTP: Dariusz Wasilewski
Opracowanie graficzne: Ślady

Druk:
Agencja Wydawnicza LASERTEXT

Polska strona Ruchu CL   |   Kontakt z redakcją